SOLEL

Sen 2011 producerar vi vår egen hushållsel på garagetaket. Egentligen är det mannen som är teknikintresserad och har drivit projektet men jag hejar förstås på, inte minst med tanke på att det ligger mig varmt om hjärtat att vara rädd om allas vårt klot och våra gemensamma resurser.

Allra bäst fungerar solenergianläggningen när dagarna är långa och solen står högt, på sommaren alltså, men även mulna dagar blir det en del el. Kombinationen sol och lite kylig luft gör kiselcellerna mer effektiva men tyvärr står solen för lågt och det blir inte så många soltimmar på vintern. Det är i alla fall kul att se hur siffrorna börjar röra sig lite på panelen vi har på väggen. Nu ger solcellerna runt 2 kWh per dag och på sommaren ca 50 kWh.Vi lade mycket tid på att samla information innan anläggningen beställdes. Bland annat besökte vi Kullen utanför Katrineholm där en mängd olika alternativ samlats och utvärderats. Det slutade med att vi beställde en anläggning från Solect och de fick också montera den, tog två dagar.

Elkullen norr om Katrineholm som är ett projekt av Egen El

Vad kostar det är den vanligaste frågan? Första ansökan om bidrag kom in lite sent och bidragen hos länsstyrelsen var redan slut. Men påföljande år stod vi först i kön. Vi fyllde garagetaket åt söder med 74kvm solceller som kostade 420 000 kronor år 2011. Av detta fick vi 60% i bidrag vilket givetvis var avgörande. 2016 behöver man bara 60 kvm för samma effekt, priset har gått ner till ca hälften och bidraget är 30%. Vi räknar med att anläggningen har betalat sig på 20 år. Det finns dessutom en garanti på att anläggningen ska ge minst 80% efter 25 år.  Att det inte finns några rörliga delar som slits är en fördel. Ekonomiskt är det alltså ingen superaffär men det känns väldigt bra där inne i hjärteroten.
 
Första året blev det 5832 kWh på sju månader, inte helt optimalt för skogen skymde de första timmarna på dagen och en stor lind tog nån timme på kvällen. Linden fick till slut ge med sig inte bara för elens skull utan för att den stod i vägen både för bilar, luftledning och rabatt. Skogen gallrades och vips blev istället produktionen 8628 kWh 2015. Det motsvarar ungefär vår hushållsel /år. Nu har ju mannen en mekanisk verkstad på fastigheten som drar betydligt mycket mer, men skulle vi nån gång vara bortresta när elproduktionen är god och svarvarna står still, går elöverskottet ut på nätet.
2015 fick vi 4 öre/kWh för nätet när vi släppte ut överskott och i snitt 20 öre för elöverskottet. Priset styrs av Elbörsen och kan variera timmer för timme.

Vi var första anläggningen i kommunen och samarbetet med tjänstemännen på Alvesta Energi gick väldigt trögt och var tålamodsprövande. Man ville ha handböcker översatta från engelska, hade inte ordnat ny mätare tills vi skulle dra igång trots ett års varsel, fällde kommentarer om att elen inte beskattas och man dök upp med små oanmälda studiebesök. Förhoppningsvis har vi banat vägen för andra.


I Bakgrunden anas solcellerna på garagetaket
Intresset för anläggningen har varit ganska stort. Vi har haft visning för bybor och andra intresserade, ett antal studiebesök har velat komma, folk hör av sig på olika sätt och det har gjorts flera reportage i pressen.


Välkommen att höra av dig till benestad.ba@gmail.com om du har en konkret fråga.
 
Smålandsposten nr 8 2014


Allt gott

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar